Rijwiel Hulpmotor Club Nederland

RHC

Contributie 2021

2020 loopt alweer ten einde, binnenkort is het alweer 2021!

Een nieuw jaar, hopelijk gezond en vol met toertochten, beurzen, ruil en praatmiddagen, clubbladen en vooral met andere RHC leden genieten van onze hobby : Hulpmotoren en (Oldtimer) Bromfietsen.

Om dit allemaal te kunnen blijven organiseren willen wij onze leden dringend verzoeken om tijdig de contributie te betalen! 

Zodat het RHC bestuur zijn tijd kan besteden aan het organiseren van deze activiteiten, in plaats van een hoop tijd en (club) geld te investeren aan betaal herinneringen.

De contributie is ook dit jaar gelijk gebleven: €27,50 voor hoofdleden, €5,- voor gezinsleden, en €5,- extra voor leden woonachtig buiten Nederland.

U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken op rekeningnummer:
NL58 INGB 0004 7483 87
t.n.v. RHC onder vermelding van uw voorletter(s), achternaam, postcode en huisnummer.

Mocht u problemen hebben met internetbankieren, dan kan u de contributie ook contant voldoen bij een van de bestuursleden, bijvoorbeeld tijdens een RHC rit of op een beurs.

En mocht u twijfelen of u uw contributie wel of niet heeft voldaan; Als u een lidkaart voor bijv. 2020 in bezit heeft, dan heeft u uw contributie voor 2020 betaald.

(Lidkaarten voor 2021 worden begin april 2021 verstuurd)

E-mail
Info