Rijwiel Hulpmotor Club Nederland

RHC

Lidmaatschap RHC

Contributie:
Administratiekosten/inschrijfgeld - eenmalig € 2,50

Contributie per jaar is € 27,50

Inclusief het abonnement op ons clubblad 'De gevleugelde Fiets'.
Gezinsleden(op het zelfde adres wonend) betalen € 7,50 per jaar 

Buitenlandse leden betalen € 5,- extra aan verzendkosten. 

U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken op rekeningnummer:
NL58 INGB 0004 7483 87
t.n.v. RHC onder vermelding van uw voorletter(s), achternaam, postcode en huisnummer.

Per lid wordt slechts één clubblad toegezonden.E-mailen
Info